Karolina Gočeva, Nina Badrić, Aleksandra Radović, Maya Sar - Moj je živo...